OM LUOMUPIIRI

Turun yliopiston luomupiiri är en registrerad förening vars syfte är att förmedla ekologiska produkter till universitets studerande och anställda, samt befrämja medvetenhet om naturenlig odling och miljövänligt tänkande i allmänhet.

Varje månad ordnas en gruppbeställning på ekologiska produkter, främst mat, från odlare i trakten. Några gånger per termin finns också utländska ekoprodukter samt tvätt- och hygienprodukter på beställningslistan.

Beställningen sker elektroniskt via webben, och Luomupiiris styrelse tar hand om alla praktiska arrangemang. Det förutsätts dock att varje medlem hjälper till i produktutdelningen minst en gång per läsår. Utdelningen sker på Osakuntasali (Rektorsåkersgatan 4B), vanligtvis den första onsdagen i varje månad, med undantag av juli och januari.

Eftersom Luomupiiri baserar sin verksamhet på frivilligt arbete, blir produkterna jämförelsevis billiga för medlemmarna, då vinsten uteblir. En medlemsavgift på 4e (TYY) och 8e (andra) per år uppbärs dock för hyres-, bank- och telefonkostnader.

Administrativt är Luomupiiri en studentförening i Turun yliopistos studentkår, vilket innebär att 1/2 av medlemmarna alltid måste vara inskrivna vid detta universitet. Det är dock ibland möjligt att ta enskilda externa medlemmar, beroende på statistiken. Notera dock, att verksamheten är så gott som finskspråkig, och att beställningslistorna finns, åtminstone tills vidare, enbart på finska. I fall du är intresserad av att bli medlem, du kan ta kontakt med Luomupiiris styrelse i luomuhallitus -at- lists.utu.fi.